argaziáza

Text hesla

argaziáza — ochorenie vyvolané vonkajšími cudzopasníkmi z radu roztoče, čeľade kliešťovce, ktoré sa živia najmä krvou hrabavej hydiny a holubov. Pri väčšom napadnutí spôsobujú málokrvnosť, ktorá sa môže končiť až uhynutím napadnutého jedinca.

Zverejnené v auguste 1999.

Argaziáza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/argaziaza