argali

Text hesla

argali [mongolsky] — hovorový názov poddruhu Ovis ammon ammon z triedy cicavce (Mammalia), rad párnokopytníky (Artiodactyla), čeľaď turovité. Ázijská horská veľkorohá ovca. Vyskytuje sa od Altaja po Himaláje, najmä vo výškach 600 – 1 000 m n. m. Druh argali altajský, hovorovo ovca argali, je synonymom plemena archar.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 12. februára 2018.

Argali [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/argali