arenotokia

Text hesla

arenotokia [gr.], arrhenotokia — forma rozmnožovania (partenogenézy) hmyzu, pri ktorej sa potomstvo skladá len z jedincov samčieho pohlavia. Vyskytuje sa napr. pri čeľadi včelovité.

Text hesla

arenotokia [gr.], arrhenotokia — forma rozmnožovania (partenogenézy) hmyzu, pri ktorej sa potomstvo skladá len z jedincov samčieho pohlavia. Vyskytuje sa napr. pri čeľadi včelovité.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 4. decembra 2017.

citácia

Arenotokia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-09-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arenotokia