archeoergasiofyt

Text hesla

archeoergasiofyt [gr.] — rastlina cudzieho pôvodu, ktorá sa dostala na naše územie v rovnakom období ako archeofyt, bola však prinesená zámerne, na pestovanie.

Zverejnené v auguste 1999.

Archeoergasiofyt [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/archeoergasiofyt