archaický úsmev

Text hesla

archaický úsmev — pomenovanie charakteristického výrazu, úsmevu, gréckych sôch archaického obdobia (→ kúros, → kóra), ktorý pôsobí dojmom živosti. V prenesenom význame oživenie hláv ranogotických madon.

Text hesla

archaický úsmev — pomenovanie charakteristického výrazu, úsmevu, gréckych sôch archaického obdobia (→ kúros, → kóra), ktorý pôsobí dojmom živosti. V prenesenom význame oživenie hláv ranogotických madon.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Archaický úsmev [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-08-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/archaicky-usmev