arbovírusy

Text hesla

arbovírusy [lat.] — pôvodné označenie vírusov, ktorých spoločným charakteristickým znakom je kolovanie v prírode v cykle darca (rezervoár; živočích) – vektor (prenášač; článkonožec), pričom medzičlánkom môže byť človek, ktorý sa môže nainfikovať od vektora. Arbovírusy sa rozmnožujú v tkanivách stavovcov aj bezstavovcov. Podľa súčasnej taxonómie sa označenie arbovírusy používa pri zástupcoch rodu Alfavirus, čeľade Togaviridae (→ togavírusy), a rodu Flavivirus, čeľade Flaviviridae (→ flavivírusy). Patria sem vírusy spôsobujúce kliešťovú encefalitídu u ľudí, encefalomyelitídy koní a žltú zimnicu u ľudí. Ako vektory arbovírusov slúžia najčastejšie kliešte a komáre.

Zverejnené v auguste 1999.

Arbovírusy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arbovirusy