Arák

Text hesla

Arák, Erak, dávnejšie Sultánábád — mesto v záp. Iráne v predhorí pohoria Zagros, administratívne stredisko provincie Markazí; 520-tis. obyvateľov (2016). Významné priemyselné stredisko, priemysel hutnícky (spracovanie hliníka), petrochemický, strojársky (o. i. výroba lokomotív, vagónov, poľnohospodárskych strojov, cestných strojov), energetický, potravinársky (cukrovarníctvo), textilný, výroba keramiky, kobercov. V blízkosti mesta je vo výstavbe jadrový reaktor, ktorý ma slúžiť na výskum a vývoj, v meste je pre jeho potreby továreň na výrobu ťažkej vody. Významná železničná a cestná križovatka na transiránskej železnici spájajúcej Teherán s Perzským zálivom na juhu krajiny a s Kaspickým morom na severe, medzinárodné letisko.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 18. januára 2019.

Arák [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arak