arachnodaktýlia

Text hesla

arachnodaktýlia [gr.], arachnodactylialek. mimoriadne predĺžené a tenké prsty na rukách a nohách; tzv. pavúčie prsty. Jeden z príznakov Marfanovho syndrómu.

Zverejnené v auguste 1999.

Arachnodaktýlia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arachnodaktylia