arábka

Popis ilustrácie

Arabis pumila

Text hesla

arábka [gr. > lat.], Arabis — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď kapustovité. Jednoročné, dvojročné aj trvalé rastliny. Listy objímavé, na okraji zubaté, kvety štvorpočetné, biele, ružové alebo žlté. Plod šešuľa, semená sieťkované. Patrí sem asi 140 druhov, z toho na Slovensku rastie 10. Najčastejšie sa vyskytujú arábka chlpatá (Arabis hirsuta), arábka alpínska (Arabis alpina), ktorá rastie najmä od Malých Karpát po Pieniny, a arábka ovisnutá (Arabis turrita), ktorá je roztrúsená vo vápencových obvodoch Karpát a v Slovenskom krase.

Zverejnené v auguste 1999.

Arábka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arabka