ara

Text hesla

ara [indiánske jazyky > špan.] — jednotný názov rodov Anodorhynchus, Cyanopsitta a Ara z triedy vtáky (Aves), čeľaď papagájovité. Veľké farebné papagáje žijúce v Strednej a Južnej Amerike. Majú mohutný zobák a dlhý chvost. Mnohé druhy sú ohrozené najmä pre veľkú obľubu u chovateľov, napr. najväčší lietavý papagáj na svete ara hyacintová (Anodorhynchus hyacinthinus) sýtej kobaltovomodrej farby, ara sivomodrá (Cyanopsitta spixii), v severových. Brazílii endemická, ara arakanga (Ara macao) a ara modrožltá (Ara ararauna), ktorá sa dokáže nenápadne správať v korunách stromov, kde trávi väčšinu dňa.

Popis ilustrácie

Ara arakanga a ara modrožltá

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 20. februára 2018.

Ara [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ara