apotécium

Text hesla

apotécium [gr.] — typ plodnice askohyméniových vreckatých húb diskovitého, čiarkovitého, polguľovitého, zriedkavo guľovitého tvaru. Técium s vreckami a so sterilnými vláknami, parafýzami, je na okrajoch lemované excipulom, ktoré pod výtrusorodou vrstvou prechádza do hypotécia. Vrcholy parafýz zvyčajne tvoria nad téciom odlišne sfarbenú vrstvu epitécium. Niekedy je tvarovo značne zmenená, napr. pri smrčku.

Text hesla

apotécium [gr.] — typ plodnice askohyméniových vreckatých húb diskovitého, čiarkovitého, polguľovitého, zriedkavo guľovitého tvaru. Técium s vreckami a so sterilnými vláknami, parafýzami, je na okrajoch lemované excipulom, ktoré pod výtrusorodou vrstvou prechádza do hypotécia. Vrcholy parafýz zvyčajne tvoria nad téciom odlišne sfarbenú vrstvu epitécium. Niekedy je tvarovo značne zmenená, napr. pri smrčku.

Zverejnené v auguste 1999.

Apotécium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apotecium