apoplast

Text hesla

apoplast [gr.] — bot. voľný priestor v pletivách (intercelulárach); priestor v bunkových stenách a oblasť medzi bunkovými stenami a plazmalemou kôry koreňa. Dôležitý pri transporte látok a vody; pohyb je v ňom zjednodušený, lebo látky nemusia prejsť cez bariéru, ktorú predstavujú membrány.

Zverejnené v auguste 1999.

Apoplast [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apoplast