apomorfia

Text hesla

apomorfia [gr.] — biologický znak (vlastnosť) potomka neprejavujúci sa u predkov, vo fylogenéze vzniknutý neskôr, odvodený z pôvodného stavu znaku; štádium klasifikácie živočíchov, napr. vznik peria pri vtákoch (→ pleziomorfia). Apomorfia sa prejavuje až na potomkovi.

Zverejnené v auguste 1999.

Apomorfia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apomorfia