apolýza

Text hesla

apolýza [gr.] — proces, pri ktorom sa v larválnom štádiu hmyzu pred samotným zvliekaním oddeľuje kutikula od epidermy, keď sa určuje tvar nového, nasledujúceho štádia (instaru).

Text hesla

apolýza [gr.] — proces, pri ktorom sa v larválnom štádiu hmyzu pred samotným zvliekaním oddeľuje kutikula od epidermy, keď sa určuje tvar nového, nasledujúceho štádia (instaru).

Zverejnené v auguste 1999.

Apolýza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apolyza