Apollodóros z Atén

Text hesla

Apollodóros z Atén, 2. pol. 5. stor. pred n. l. — grécky antický maliar, priekopník skiagrafie (→ temnosvit). Jeho dielo je známe len z opisov. Maľoval obrazy s mytologickou tematikou, predchodca antického naturalistického iluzionizmu ostro kritizovaného Platónom.

Zverejnené v auguste 1999.

Apollodóros z Atén [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apollodoros-z-aten