apokrinná sekrécia

Text hesla

apokrinná sekréciabiol. typ sekrécie, pri ktorej epitelové bunky uvoľňujú sekrét vo forme vakuol na konci bunky tak, že stena bunky praskne a vakuola so sekrétom odchádza z bunky (po sekrécii sa teda predná časť bunky zničí). Apokrinná sekrécia sa vyskytuje napr. pri cicavcoch.

Text hesla

apokrinná sekréciabiol. typ sekrécie, pri ktorej epitelové bunky uvoľňujú sekrét vo forme vakuol na konci bunky tak, že stena bunky praskne a vakuola so sekrétom odchádza z bunky (po sekrécii sa teda predná časť bunky zničí). Apokrinná sekrécia sa vyskytuje napr. pri cicavcoch.

Zverejnené v auguste 1999.

Apokrinná sekrécia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apokrinna-sekrecia