apokarpné gynéceum

Text hesla

apokarpné gynéceum — súbor navzájom nezrastených plodolistov jedného kvetu; v kvetoch sa nachádza viac alebo len jeden jednoplodolistový piestik (napr. pri iskerníku).

Text hesla

apokarpné gynéceum — súbor navzájom nezrastených plodolistov jedného kvetu; v kvetoch sa nachádza viac alebo len jeden jednoplodolistový piestik (napr. pri iskerníku).

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Apokarpné gynéceum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apokarpne-gyneceum