apódna larva

Text hesla

apódna larva — larva hmyzu charakteristická úplnou stratou končatín. Vyskytuje sa pri niektorých dvojkrídlovcoch, motýľoch, blanokrídlovcoch a chrobákoch.

Zverejnené v auguste 1999.

Apódna larva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apodna-larva