apodemický druh

Text hesla

apodemický druh [gr.] — označenie rastlinného alebo živočíšneho druhu, ktorý sa vyskytuje i mimo územia, na ktorom bol pôvodne nájdený. Opak: endemit.

Text hesla

apodemický druh [gr.] — označenie rastlinného alebo živočíšneho druhu, ktorý sa vyskytuje i mimo územia, na ktorom bol pôvodne nájdený. Opak: endemit.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Apodemický druh [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apodemicky-druh