apodéma

Text hesla

apodéma [gr.] — pevná kutikulárna preliačenina integumentu (pokrývky tela hmyzu) slúžiaca ako miesto pripojenia svalu.

Text hesla

apodéma [gr.] — pevná kutikulárna preliačenina integumentu (pokrývky tela hmyzu) slúžiaca ako miesto pripojenia svalu.

Zverejnené v auguste 1999.

Apodéma [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apodema