apochlamydický kvet

Text hesla

apochlamydický kvet, flos apochlamydeus — nahý kvet so zaniknutým rozlíšiteľným kvetným obalom (pôvodne s kalichom a korunou), napr. pri jaseni mannovom (Fraxinus ornus).

Text hesla

apochlamydický kvet, flos apochlamydeus — nahý kvet so zaniknutým rozlíšiteľným kvetným obalom (pôvodne s kalichom a korunou), napr. pri jaseni mannovom (Fraxinus ornus).

Zverejnené v auguste 1999.

Apochlamydický kvet [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apochlamydicky-kvet