apneustický

Text hesla

apneustický [gr.] — označenie hmyzu, ktorý nemá vzdušnice a spirákulá (zariadenia, ktorými sa vzdušnica otvára na povrchu článku hmyzieho tela) a dýcha pokožkou, napr. cyklopoidné larvy endoparazitického radu blanokrídlovce (Hymenoptera).

Zverejnené v auguste 1999.

Apneustický [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apneusticky