aplikovaná entomológia

Text hesla

aplikovaná entomológia — vedný odbor zaoberajúci sa štúdiom užitočného a škodlivého hmyzu, časť entomológie. Vypracúva metódy najúčinnejšieho ovplyvňovania hmyzu, najmä jeho ničenie alebo lepšie hospodárske využitie. Patria sem poľnohospodárska, lesnícka, medicínska a veterinárna entomológia.

Text hesla

aplikovaná entomológia — vedný odbor zaoberajúci sa štúdiom užitočného a škodlivého hmyzu, časť entomológie. Vypracúva metódy najúčinnejšieho ovplyvňovania hmyzu, najmä jeho ničenie alebo lepšie hospodárske využitie. Patria sem poľnohospodárska, lesnícka, medicínska a veterinárna entomológia.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Aplikovaná entomológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aplikovana-entomologia