apikálny meristém

Text hesla

apikálny meristém — primárny meristém; delivé pletivo vrcholových častí koreňa a nadzemných častí rastliny, najmä listov, kde je sústredená väčšina meristematických (delivých) buniek rastlinného tela. Na oblasti apikálneho meristému nadväzujú bunky, ktoré vznikli ich činnosťou, ale prestávajú sa deliť a začínajú sa špecializovať. V apikálnom meristéme sa určujú tvar a štruktúra rastlinného tela. Organizácia rastlinného vrcholu koreňa a stonky sa výrazne odlišujú.

Text hesla

apikálny meristém — primárny meristém; delivé pletivo vrcholových častí koreňa a nadzemných častí rastliny, najmä listov, kde je sústredená väčšina meristematických (delivých) buniek rastlinného tela. Na oblasti apikálneho meristému nadväzujú bunky, ktoré vznikli ich činnosťou, ale prestávajú sa deliť a začínajú sa špecializovať. V apikálnom meristéme sa určujú tvar a štruktúra rastlinného tela. Organizácia rastlinného vrcholu koreňa a stonky sa výrazne odlišujú.

Zverejnené v auguste 1999.

Apikálny meristém [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apikalny-meristem