apersonalizácia

Text hesla

apersonalizácia [gr. + lat.] — porucha osobnostnej identity. Osoba sama seba považuje za niekoho iného, hoci sa v rámci svojej reálnej identity správa primerane (napr. pacient dodržiava nemocničný poriadok). Vyskytuje sa pri psychózach.

Text hesla

apersonalizácia [gr. + lat.] — porucha osobnostnej identity. Osoba sama seba považuje za niekoho iného, hoci sa v rámci svojej reálnej identity správa primerane (napr. pacient dodržiava nemocničný poriadok). Vyskytuje sa pri psychózach.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Apersonalizácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apersonalizacia