anúria

Text hesla

anúria [gr.], anuria — výrazné zníženie vylučovania moču (menej ako 100 ml za 24 hodín). Je následkom závažných chorôb obličiek poškodzujúcich ich funkciu (urémia) a porúch prietoku moču vývodnými močovými cestami (retencia moču). Môže byť príznakom zhoršenia prietoku krvi obličkami pri ťažkých chorobách srdcovo-cievneho systému, napr. šoku (tzv. šoková oblička). Vyskytuje sa v extrémnych prípadoch dehydratácie (straty vody) organizmu. Anúria sa zisťuje meraním množstva vylúčeného moču za časovú jednotku (→ diuréza). Lieči sa základná choroba, v niektorých prípadoch sa podávajú močopudné lieky (napr. furosemid), inokedy je potrebná liečba tzv. umelou obličkou (→ dialýza).

Zverejnené v auguste 1999.

Anúria [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anuria