Anton, Karel

Text hesla

Anton, Karel, 25. 10. 1898 Praha – 12. 4. 1979 záp. Berlín — český filmový režisér, scenárista; označovaný za prvého básnika českého filmu. Debutoval filmom Cikáni (1921), po sérii grotesiek Anton Comedies (1922 – 23) nakrútil adaptáciu lyrickej prózy V. Mrštíka Pohádka máje (1926), ktorou položil základy českého poetického filmu. Medzinárodný úspech získal prvým českým zvukovým filmom Tonka Šibenice (1930). Od 1934 šéf európskej produkcie Paramountu v Paríži a režisér nemeckých a francúzskych filmov Tanec kolem světa (Wir tanzen um die Welt, 1939), Rozvod s překážkami (Immer nur Du, 1941), Podvodnice (Die Hochstaplerin, 1944), Dobrý den, Kateřino (Bonjour, Kathrin, 1956).

Text hesla

Anton, Karel, 25. 10. 1898 Praha – 12. 4. 1979 záp. Berlín — český filmový režisér, scenárista; označovaný za prvého básnika českého filmu. Debutoval filmom Cikáni (1921), po sérii grotesiek Anton Comedies (1922 – 23) nakrútil adaptáciu lyrickej prózy V. Mrštíka Pohádka máje (1926), ktorou položil základy českého poetického filmu. Medzinárodný úspech získal prvým českým zvukovým filmom Tonka Šibenice (1930). Od 1934 šéf európskej produkcie Paramountu v Paríži a režisér nemeckých a francúzskych filmov Tanec kolem světa (Wir tanzen um die Welt, 1939), Rozvod s překážkami (Immer nur Du, 1941), Podvodnice (Die Hochstaplerin, 1944), Dobrý den, Kateřino (Bonjour, Kathrin, 1956).

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Anton, Karel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anton-karel