antisepsa

Text hesla

antisepsa [gr.], antisepsis — súbor postupov a opatrení s cieľom odstrániť všetky choroboplodné mikroorganizmy a látky z povrchu kože, slizníc a tkanív, ktoré môžu spôsobovať zlé hojenie rán. Antisepsou sa dosahuje základná podmienka chirurgickej práce – asepsa. Metóda antisepsy bola vypracovaná v 19. storočí britským lekárom J. Listerom. V minulosti sa používali len dezinfekčné prostriedky (→ antiseptiká), v súčasnosti majú lekári k dispozícii veľké množstvo chemických aj fyzikálnych spôsobov dezinfekcie.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 28. novembra 2017.

Antisepsa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-29 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antisepsa