Antilibanon

Text hesla

Antilibanon, arab. Džabal Lubnán aš-Šargí — hrasťové vápencové pohorie v Prednej Ázii na hranici Sýrie s Libanonom; maximálna výška 2 629 m n. m. Takmer bez zrážok a vegetácie. V nižších polohách hospodárenie na terasovitých políčkach.

Zverejnené v auguste 1999.

Antilibanon [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antilibanon