antikorózne pigmenty

Text hesla

antikorózne pigmenty — zložky náterových látok, ktorých funkciou je ochrana povrchov proti korózii. Najrozšírenejšie sú mínium (oxid diolovnato-olovičitý Pb3O4), chróman zinočnatý a práškové kovové pigmenty – zinkový, hliníkový, olovený a i.

Zverejnené v auguste 1999.

Antikorózne pigmenty [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antikorozne-pigmenty