antikorózna ochrana

Text hesla

antikorózna ochrana, protikorózna ochrana — spôsob povrchovej úpravy kovov na ochranu pred koróziou. Najjednoduchší a najpoužívanejší spôsob antikoróznej ochrany sú nátery (→ antikorózne pigmenty) alebo smalty. Účinnejšie je pokovovanie, keď sa menej ušľachtilý kov elektrolyticky pokryje vrstvou ušľachtilejšieho kovu odolnejšieho proti korózii (napr. železo sa môže katodicky pochrómovať alebo poniklovať). Takáto ochrana je účinná len pri dokonalom pokrytí povrchu. V prípade porušenia ochrannej vrstvy začne menej ušľachtilý kov korodovať. Pokovovať možno aj menej ušľachtilým kovom (anodické pokovovanie), keď sa napr. železo pokryje vrstvou zinku. Ochranná vrstva kovov sa môže naniesť aj metalurgicky, prípravou špeciálnych zliatin, pri ktorých ochranné vrstvy vznikajú samovoľne počas metalurgického procesu. Proti kyslej korózii sa pridávajú do korózneho prostredia inhibítory (→ antikorodanty). Špeciálnym druhom antikoróznej ochrany je pasivácia kovov.

Zverejnené v auguste 1999.

Antikorózna ochrana [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antikorozna-ochrana