antigénový determinant

Text hesla

antigénový determinant, epitop — časť molekuly kompletného antigénu, ktorá sa viaže s väzbovým miestom špecifickej protilátky alebo antigénového receptora T lymfocytov. Môže byť sekvenčného alebo konformačného typu.

Text hesla

antigénový determinant, epitop — časť molekuly kompletného antigénu, ktorá sa viaže s väzbovým miestom špecifickej protilátky alebo antigénového receptora T lymfocytov. Môže byť sekvenčného alebo konformačného typu.

Zverejnené v auguste 1999.

Antigénový determinant [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antigenovy-determinant