antichlór

Text hesla

antichlór [gr.] — triviálny názov siričitanu sodného Na2SO3 alebo tiosíranu sodného Na2S2O3. Roztoky týchto látok reagujú s toxickým chlórom a menia ho na neškodný chlorid. Antichlór sa používa na odstraňovanie prebytočného chlóru pri priemyselnom bielení vláken, textílií a buničiny.

Text hesla

antichlór [gr.] — triviálny názov siričitanu sodného Na2SO3 alebo tiosíranu sodného Na2S2O3. Roztoky týchto látok reagujú s toxickým chlórom a menia ho na neškodný chlorid. Antichlór sa používa na odstraňovanie prebytočného chlóru pri priemyselnom bielení vláken, textílií a buničiny.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Antichlór [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antichlor