antependium

Text hesla

antependium [lat.], frontale — umelecky stvárnený, ozdobný, spravidla obdĺžnikový kryt čelnej strany nohy (lat. stipes), resp. podstavca oltárnej menzy. Antependiá vznikali od 4. – 5. stor. (sú zobrazené na mozaikách v Ravenne), v strednej Európe sa používali v 13. – 20. stor. (v súčasnosti bývajú nahradené obrusom). Zvyčajne boli zhotovené z textilu (nazývané parament), kovu, dreva, štuky alebo z kože a dekorované boli maľbou, výšivkou, mozaikou alebo reliéfom. Najhonosnejšie antependiá boli spočiatku bohato figurálne vyzdobené a zhotovené zo zlata (napr. antependium v kostole San Ambroggio v Miláne, 824 – 59; Pala d’Oro v Chráme sv. Marka v Benátkach, 9. – 14. stor.; Bazilejské antependium, 1012, dnes v Musée de Cluny v Paríži; Pala d’Oro v dóme v Aachene, 1020), v období baroka boli vyzdobené tepaným ornamentom a zhotovené najmä zo striebra (napr. antependium hlavného oltára v Katedrále nanebovstúpenia Panny Márie a sv. Vojtecha v Ostrihome, 2. polovica 18. stor.). K významným zachovaným antependiám patrí aj kresbou zdobený Parament z Narbonne (Jean d’Orleans, koniec 14. – zač. 15. stor.).

Popis ilustrácie

Strieborné zlátené, reliéfom zdobené rokokové antependium hlavného oltára v Katedrále nanebovstúpenia Panny Márie a sv. Vojtecha v Ostrihome, 2. pol. 18. stor.

Zverejnené v auguste 1999.

Antependium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antependium