Antananarivo

Text hesla

Antananarivo, býv. Tananarive — hlavné mesto Madagaskaru na hornom toku rieky Ikopa, 1 431 m n. m.; 1,334 mil. obyvateľov (2014). Politické, hospodárske a kultúrne centrum štátu. Vzniklo začiatkom 17. stor. ako pevnosť a sídlo ríše Imerina. R. 1895 okupované Francúzmi, 1896 – 1958 administratívne stredisko francúzskej zámorskej dŕžavy Madagaskaru (pod názvom Tananarive), od 1960 hlavné mesto Malgašskej republiky, od 1975 Madagaskarskej demokratickej republiky. Priemysel strojársky, automobilový, elektrotechnický, konzervárenský, odevný, drevospracujúci, sklársky, obuvnícky, mlynársky. Centrum poľnohospodárstva. Dopravná križovatka, železničný uzol spojený s prístavom Toamasina (220 km) a horským rekreačným strediskom Antsirabé, letisko. Astronomické observatórium, knižnice, múzeum malgašského umenia, divadlo, univerzita (založená 1961), akadémia vied.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 7. septembra 2016.

Antananarivo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antananarivo