Antal, Frederick

Text hesla

Antal, Frederick (Frigyes), 21. 12. 1887 Budapešť – 4. 4. 1954 Londýn — maďarský historik umenia od 1933 pôsobiaci v Spojenom kráľovstve. Zaoberal sa najmä renesančným umením a manierizmom. Autor prác o umení z obdobia Francúzskej revolúcie. Pozornosť vyvolali najmä knihy Florentské maliarstvo a jeho spoločenské pozadie (Florentine Painting and its Social Backround, 1948) a Hogarth a jeho miesto v európskom umení (Hogarth and his Place in European Art, 1962) a štúdia Poznámky k metóde dejepisu umenia (1949), v ktorej bráni vlastnú marxistickú pozíciu sociologickej interpretácie umenia.

Zverejnené v auguste 1999.

Antal, Frederick [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antal-frederick