anoxémia

Text hesla

anoxémia [gr.], anoxaemia — absolútny nedostatok kyslíka v krvi. Vyskytuje sa zriedkavo, častejšia je hypoxémia.

Text hesla

anoxémia [gr.], anoxaemia — absolútny nedostatok kyslíka v krvi. Vyskytuje sa zriedkavo, častejšia je hypoxémia.

Zverejnené v auguste 1999.

Anoxémia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anoxemia