Anopterus

Text hesla

Anopterus [gr.] — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď Escalloniaceae. Vždyzelené malé stromy alebo kry s kožovitými na okraji pílkovitými listami a so súkvetiami bielych alebo ružových miskovitých kvetov. Pestuje sa Anopterus glandulosus.

Zverejnené v auguste 1999.

Anopterus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anopterus