anizotómia

Text hesla

anizotómia [gr.], anisotomiabot. nerovnaké vidlicovité rozkonárenie osi, pričom jedna dcérska os je silnejšia a väčšia než druhá.

Zverejnené v auguste 1999.

Anizotómia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anizotomia