anizol

Popis ilustrácie

Anizol

Text hesla

anizol [gr.], metoxybenzén, fenyl(metyl)éter, CH3OC6H5 — bezfarebná kvapalina príjemnej vône, s vysokou teplotou varu (154 °C), nerozpustná vo vode, rozpustná v etanole. Vyrába sa reakciou fenolu s dimetylsulfátom v prítomnosti zásady. Používa sa pri výrobe parfumov a liečiv, ako aj v organickej syntéze.

Zverejnené v auguste 1999.

Anizol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anizol