anizokotýlia

Text hesla

anizokotýlia [gr.] — bot. nerovnaké vyvinutie klíčnych listov, keď jeden z nich je menší a môže aj zaniknúť, napr. pri niektorých druhoch čeľade iskerníkovité.

Zverejnené v auguste 1999.

Anizokotýlia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anizokotylia