Anina

Text hesla

Anina — mesto v juhozáp. Rumunsku v judeţi Caras-Severin; 7,5 tis. obyvateľov (2011). Priemysel ťažobný (čierne uhlie), hutnícky, strojársky, drevospracujúci.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 19. septembra 2016.

Anina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anina