animátor

Text hesla

animátor [lat.] — tvorivá profesia animovaného filmu; prostredníctvom animácie pripravuje alebo vytvára jednotlivé fázy pohybu neživých predmetov, obrazov alebo materiálov. Spolupracuje najmä s režisérom, kameramanom a výtvarníkom animovaného filmu.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 29. augusta 2017.

Animátor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/animator