animalofília

Text hesla

animalofília [gr. + lat.] — biol. prenos peľu na bliznu iného kvetu pomocou živočíchov. Ak peľ prenáša hmyz, ide o entomofíliu, ak vtáky, o ornitofíliu, ak mravce, o myrmekofíliu, ap.

Zverejnené v auguste 1999.

Animalofília [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/animalofilia