animácia

Text hesla

animácia [lat.] — oživenie; filmová technika, použitím ktorej neživé predmety, materiály alebo obrazy získavajú vo filme ilúziu pohybu. Jej základom je postupné, rozfázované snímanie situácie špeciálne upravenou filmovou kamerou po jednotlivých políčkach filmového pása; je základom animovaného filmu. Podľa druhu materiálu a použitej techniky sa delí na kreslenú, kombinovanú a počítačovú animáciu.

Zverejnené v auguste 1999.

Animácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/animacia