anhima rohatá

Text hesla

anhima rohatá, Anhima cornuta — druh z triedy vtáky (Aves), čeľaď anhimovité. Veľký druh čierneho sfarbenia s bielymi šupinkami na hlave a krku, ozýva sa hlučným volaním podobným hlasu somára. Žije v močaristých oblastiach povodia Amazonky, ojedinele aj inde v Juž. Amerike.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. novembra 2017.

Anhima rohatá [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anhima-rohata