angulárny list

Text hesla

angulárny list, folium angularebot. list vyrastajúci na vidlicovito (dichotomicky) rozkonárenej stonke tesne pod miestom rozkonárenia; strednou žilkou rozpoľuje uhol, ktorý zvierajú oba susedné konáre.

Zverejnené v auguste 1999.

Angulárny list [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/angularny-list