angster

Text hesla

angster [lat.], nem. Kuttrolf — sklená nádoba (pohár) cibuľovitého tvaru so stočeným hrdlom, cez ktorý nápoj ťažko preteká, kvapká. Vyrábaný v Nemecku v 15. až 18. stor., používaný najmä počas cechových hostín.

Zverejnené v auguste 1999.

Angster [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/angster