Angelopoulos, Theo

Text hesla

Angelopoulos [-pu-], Theo, aj Theodoros, 27. 4. 1935 Atény – 24. 1. 2012 Pireus — grécky filmový režisér. Začínal ako dokumentarista, 1970 nakrútil film Rekonštrukcia (Anaparastasi), v ďalších filmoch zobrazoval na vzťahoch malej skupiny ľudí históriu a osud gréckeho národa a jeho postavenie v širšom európskom kontexte. Vytvoril voľný filmový cyklus o gréckych dejinách: Dni roku 36 (I meres tu 36, 1972), Kočovné divadlo (O thiasos, 1975), Lovci (I kynigi, 1976), Alexander Veľký (O Megalexandros, 1980), v 80. rokoch 20. storočia sa priklonil k tvorbe komornejšie a osobnejšie ladených filmov so spoločensko-politickým pozadím súdobého Grécka: Cesta na Kythéru (Taxidi sta Kythira, 1984), Včelár (O Melissokomos, 1986), Krajina v hmle (Topio stin omichli, 1988), Prerušený krok bociana (To meteoro vima tu pelargu, 1991), Odyseov pohľad (Ulysses’ Gaze, 1995). R. 1998 nakrútil svoje najintímnejšie dielo, film Večnosť a deň (Mia aioniotita kai mia mera), ktorý je príbehom nevyliečiteľne chorého básnika.

Zverejnené v auguste 1999.

Angelopoulos, Theo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/angelopoulos-theo