Ang Čan I.

Text hesla

Ang Čan I., aj Ang Chan, 1500 – 1567 — kambodžský kráľ 1516 – 67 (alebo 1505 – 56), jediný významný panovník po páde Angkóru. Úspešne odrážal vpády Thajčanov (1531, 1555), dal obnoviť niekoľko angkórskych chrámov, 1527 založil hlavné mesto v Loveku. V čase, keď jednotlivé európske mocnosti postupne prenikali do juhovýchodnej Ázie, rozvinul obchodné styky s Európou. Obdobie jeho vlády je zachytené v mnohých historických kronikách, oslavujú ho i khmérske legendy.

Zverejnené v auguste 1999.

Ang Čan I. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ang-can-i